Uprawnienia

Urząd Dozoru Technicznego

Posiadamy uprawnienia nadane przez UDT do wytwarzania i konserwacji dźwigów i urządzeń dźwigowych. Więcej Więcej

Autoryzacja MONITOR Spa

Od 2001 roku posiadamy autoryzację na montaż i konserwację dźwigów produkowanych przez MONITOR Spa. Więcej Więcej
ALTEL-GROUP - telefon alarmowy

Świadczymy usługi z zakresu modernizacji, remontów i konserwacji dźwigów i urządzeń dźwigowych

Jesteśmy spółką cywilną, utworzoną w 1996r zarejestrowaną w Urzędzie Miasta Sosnowca w Wydziale Polityki Gospodarczej i Promocji Miasta – zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej o numerze : 47980, 47990.

Obszarem działalności Spółki ,,ALTEL-GROUP” są usługi dźwigowe w zakresie:

  • kompletacje urządzeń dźwigowych i podzespołów dźwigowych,
  • produkcji,
  • wytwarzania w zakresie montażu,
  • modernizacji,
  • remontów,
  • konserwacji,
  • serwisu,
  • ekspertyz,
  • pomiarów elektrycznych,
  • budowy szybów dźwigowych
dźwigów towarowych, towarowo-osobowych, osobowych i szpitalnych, burtowych podestów załadowczych (windy samochodowe – hydrauliczne).

Wykonujemy wszelkiego rodzaju roboty ogólnobudowlane.